Woningrenovatieproject Groningen

Grondige renovatie waarbij oude klassieke elementen gecombineerd werden met de modernste technieken. Dit laatste onder meer in de vorm van het plaatsen van een warmte-terugwin- ofwel wtw-installatie.