Onderhoud in Oldehove


Nieuwe kozijnen en bevingsschadeherstel

Voor een monumentale boerderij in Oldehove maakten we in onze werkplaats op ambachtelijke wijze kozijnen op maat. Zodra ze gereed zijn worden de oude, verrotte kozijnen verwijderd en vervangen we ze door de nieuwe. De boerderij is gesitueerd middenin het aardbevingsgebied. Het agrarische pand had diverse scheuren in de gevel opgelopen doordat het meerdere aardschokken te verduren heeft gehad. De getroffen voegen worden uitgeslepen en opnieuw gevoegd en het metselwerk wordt, waar nodig, zelfs volledig uitgebikt en opnieuw aangebracht.